Miasto Kobiet: -35% zniżki na wybrane usługi

Do 11 listopada można skorzystać z zaproszenia Miasta Kobiet do Scandinavian Clinic. Wystarczy pobrać na telefon poniższy kupon rabatowy z 35% zniżką na nasze usługi (wypełnienie, higienizacja, wybielanie, konsultacje specjalistów) i zgłosić się z nim do recepcji Scandinavian Clinic. Zapraszamy!

 

Kliknij i umów się na wizytę  >>>

Pobierz kupon na telefon i okaż w recepcji Scandinavian Clinic

Regulamin korzystania z Zaproszeń Miasta Urody

 

Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki stosowania Zaproszeń Miasta Urody wydawanych przez Scandinavian Clinic, z siedzibą: Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401978, NIP: 6772365041, REGON: 122439810, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Zaproszenia upoważniają okaziciela do skorzystania z wybranych zabiegów oferowanych przez Scandinavian Clinic z 35% zniżką. Usługa zostanie wykonana wyłącznie po okazaniu ważnego Zaproszenia.

3.Zaproszenie można zrealizować w ramach poniższych usług:

 1. a) wypełnienie,
 2. b) higienizacja,
 3. c) wybielanie,
 4. d) konsultacje specjalistów.
 5. Zaproszenie nie może zostać zwrócone ani wymienione na gotówkę.
 6. Jedynym właściwym miejscem realizacji Zaproszenia jest Scandinavian Clinic, z siedzibą: Plac Szczepański 3, Kraków.
 7. Termin ważności Zaproszenia jest wyznaczony na 11.11.2018. Zaproszenie może być wykorzystane tylko przed upływem daty jego ważności.
 8. Zaproszenie może być wykorzystane tylko jeden raz.
 9. Posiadacz Zaproszenia zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Scandinvian Clinic.

 

Reklamacje

 1. Nabywcy Zaproszenia przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Programu nie później niż jeden miesiąc od dnia nabycia Zaproszenia. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które otrzymały Zaproszenie w ramach prezentu lub podczas prowadzonych przez Scandinavian Clinic akcji promocyjnych, nie mają prawa do wniesiena reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Scandinavian Clinic - Plac Szczepański 3, 31-011 Kraków.
 3. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia.
 4. Scandinavian Clinic nie odpowiada za zgubienie bądź uszkodzenie Zaproszeń.

 

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Informacje dotyczące akcji można otrzymać na stronie internetowej http://scandinavian-clinic.pl oraz w Mieście Urody – dodatku Miasta Kobiet.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej http://scandinavian-clinic.pl z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Akcja obowiązuje do 11.11.2018. Organizator zastrzega sobie prawo jej zakończenia.

 

Powyższy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2018 r.

 

 

 

Chcesz więcej? Zapisz się do naszego newslettera! Otrzymasz dostęp do ekskluzywnych ofert, promocji oraz profesjonalnych porad!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, nowych usługach oraz bezpłatnych przeglądach za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościową treść. Korzyści uzyskiwane przez Pacjenta to m.in. bezpośredni dostęp do treści zamieszczonych na blogu kliniki, wcześniejsze informowanie o terminie umówionych wizyt, możliwość skorzystania z promocji dla stałych Pacjentów, informowanie o organizowanych akcjach promocyjnych.
Potwierdzam, że mam wiedzę o tym, że administratorem danych osobowych jest Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane w celach wskazanych powyżej jedynie na podstawie zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się w Polityce prywatności.
close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Skontaktuj się z nami


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.