Karta podarunkowa Scandinavian Clinic
– idealny pomysł na prezent!
Szukasz prezentu dla bliskiej osoby, pracowników lub partnerów biznesowych? Podaruj zdrowie i śnieżnobiały uśmiech! Wybierz karty podarunkowe na zabiegi stomatologiczne do Scandinavian Clinic!

Karta podarunkowa do Scandinavian Clinic - dlaczego warto?

Wybierz kartę podarunkową Scandinavian Clinic na określony zabieg z naszej oferty lub określoną kwotę. Nasi specjaliści chętnie doradzą i pomogą wybrać najlepsze rozwiązanie!

Naszym Pacjentom proponujemy dwa rodzaje kart podarunkowych:

 • kwotowe o wartości 200, 300 lub 500 zł;
 • na konkretne zabiegi – wybielanie zębów o wartości 700 zł lub pakiet higienizacji: scaling, piaskowanie i fluoryzacja – o wartości 250 zł

Zapraszamy do zakupu kart podarunkowych Scandinavian Clinic bezpośrednio w recepcji naszego centrum przy placu Szczepańskim 3. Płatności można dokonać kartą lub gotówką. Nasza obsługa udzieli Państwu szczegółowych informacji oraz odpowie na wszystkie pytania. Podaruj kolejny powód do uśmiechu – kup kartę podarunkową do Scandinavian Clinic.

Aby dowiedzieć się więcej zadzwoń: +48 12 421 89 48

Wszelkie informacje dotyczące korzystania z kart zawarte zostały w regulaminie.

 

Zapraszamy do zakupu kart podarunkowych Scandinavian Clinic bezpośrednio w recepcji naszego centrum przy placu Szczepańskim 3.

REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

Użyte w niniejszym Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Nabywca – osoba, która w Scandinavian Clinic dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od wydawcy Kartę Podarunkową z informacja o jej wartości;

Użytkownik – każdorazowy użytkownik Karty Podarunkowej Scandinavian Clinic

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki stosowania Kart Podarunkowych wydawanych przez Scandinavian Clinic, z siedzibą: plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000401978, NIP: 6772365041, REGON: 122439810, zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Karta Podarunkowa Scandinavian Clinic stanowi odpowiednik bonu towarowego – uprawnia jej właściciela do realizacji zabiegów z zakresu stomatologii w Scandinavian Clinic zgodnie z wartością karty. Karta Podarunkowa jest ważna na określoną kwotę - 200 PLN, 300 PLN oraz 500 PLN, bądź upoważnia do skorzystania z wyszczególnionej na nim usługi: wybielanie zębów metodą nakładkową o wartości 700 zł oraz pełen pakiet higienizacji zębów (scaling, piaskowanie, fluoryzacja) o wartości 250 zł.
 3. Karta Podarunkowa upoważnia do skorzystania z usługi w Scandinavian Clinic zgodnie z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanej Karty Podarunkowej.
 4. Karta Podarunkowa nie może zostać zwrócona, wymieniona na gotówkę i nie wydawana jest z niej reszta.
 5. Karta Podarunkowa może zostać zrealizowana podczas kilku wizyt w Scandinavian Clinic.
 6. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej mogą przenieść ją na osoby trzecie.

II. REZERWACJA WIZYTY I KORZYSTANIE Z KARTY

 1. Przed wykonaniem zabiegu stanowiącego wartość Karty Podarunkowej następuje kwalifikacja do zabiegu na podstawie indywidualnej konsultacji i wywiadu stomatologicznego. W przypadku niezakwalifikowania obdarowanego do zabiegu z powodów zdrowotnych lub indywidualnych Gabinet zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego, odpowiednio dobranego zabiegu, z zastrzeżeniem, że jego wartość nie przekroczy wartości otrzymanej Karty Podarunkowej.
 2. Jedynym właściwym miejscem realizacji Karty Podarunkowej jest Scandinavian Clinic, z siedzibą: plac Szczepański 3, 31-011 Kraków.
 3. Termin ważności Karty Podarunkowej jest każdorazowo określony na karcie przez Wydawcę. Karta podarunkowa może być wykorzystane tylko przed upływem daty jej ważności.
 4. Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty – rezerwacja odbywa się telefonicznie, mailowo lub osobiście w recepcji Scandinvian Clinic. Podczas rezerwacji terminu wizyty Użytkownik Karty Podarunkowej zobowiązany jest do poinformowania, że formą płatności za zabieg będzie Karta Podarunkowa;
 5. W przypadku, gdy wartość wykonanych usług przekracza wartość Karty Podarunkowej, zakup może być zrealizowany za dopłatą, wynikającą z różnicy w wartości wykonanych usług pomniejszoną o wartość środków pozostałych na Karcie Podarunkowej.
 6. Użytkownik ani Nabywca Karty Podarunkowej nie będą rościć praw do niewykorzystanych środków pieniężnych stanowiących różnicę pomiędzy kwotą przekazaną Wydawcy przez Nabywcę, stanowiącą kwotę nominalną Karty Podarunkowej, a kwotą wykorzystaną przez Użytkownika w drodze realizacji Karty Podarunkowej. Niewykorzystane środki mogą zostać przeznaczone na refundacje kolejnego leczenia stomatologicznego.

III. REKLAMACJE

 1. Nabywcy Karty Podarunkowej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji w przedmiocie kwestii formalnych (proceduralnych) dotyczących Programu nie później niż jeden miesiąc od dnia nabycia karty podarunkowej. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Osoby, które otrzymały Karty Podarunkowe w ramach prezentu lub podczas prowadzonych przez Scandinavian Clinic akcji promocyjnych, nie mają prawa do wniesiena reklamacji.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane tylko i wyłącznie na piśmie do siedziby Scandinavian Clinic - plac Szczepański 3, 31-011 Kraków.
 3. Organizator rozpozna reklamacje w terminie 30 dni roboczych od daty jej otrzymania i powiadomi Uczestnika o jej rozstrzygnięciu listem poleconym na adres podany w reklamacji, w terminie 30 dni od daty jej rozpatrzenia.
 4. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługują wobec Scandinavian Clinic żadne roszczenia, w szczególności nie będą wystawiane duplikaty Karty Podarunkowej.

IV. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazane przez Nabywców oraz Użytkowników Kart Podarunkowych będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 2. Użytkownikowi Karty Podarunkowej przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania.
 3. Użytkownikowi Karty Podarunkowej, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga).
 4. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 5. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493
 6. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Scandinavian Clinic z siedzibą w Krakowie pod adresem plac Szczepański 3, 31-011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000401978, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6772365041.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady nabywania i obsługi Kart Podarunkowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania akcji. Z zastrzeżeniem ust.5 poniżej, każda zmiana Regulaminu będzie ogłaszana przez Organizatora na stronie internetowej https://scandinavian-clinic.pl z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 16.12.2019 r.
Chcesz więcej? Zapisz się do naszego newslettera! Otrzymasz dostęp do ekskluzywnych ofert, promocji oraz profesjonalnych porad!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o aktualnych promocjach, nowych usługach oraz bezpłatnych przeglądach za pośrednictwem adresu e-mail. Informacje będą wysyłane w formie newslettera zawierającego wyłącznie wartościową treść. Korzyści uzyskiwane przez Pacjenta to m.in. bezpośredni dostęp do treści zamieszczonych na blogu kliniki, wcześniejsze informowanie o terminie umówionych wizyt, możliwość skorzystania z promocji dla stałych Pacjentów, informowanie o organizowanych akcjach promocyjnych.
Potwierdzam, że mam wiedzę o tym, że administratorem danych osobowych jest Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i że administrator przetwarza dane w celach wskazanych powyżej jedynie na podstawie zgody. Podana zgoda ma charakter dobrowolny,a ja mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zapoznałem się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych znajdującą się w Polityce prywatności.
Polecamy

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Skontaktuj się z nami


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

   [recaptcha]