Organizacja pracy i przyjmowanie Pacjentów w Scandinavian Clinic podczas epidemii COVID-19
Informujemy, że jako placówka medyczna, przykładamy wielką wagę do bezpieczeństwa – zarówno Pacjentów, jak i naszego Personelu. Aby maksymalnie zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, podjęliśmy szereg kroków oraz wprowadziliśmy wiele zabezpieczeń i maksymalnych środków ostrożności. W pełni stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia RP, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Prosimy wszystkich Pacjentów o uważne zapoznanie się z poniższą informacją.

Procedury dla Pacjentów:

 1. Każdy Pacjent jest traktowany z zastosowaniem takich środków ostrożności, jakby był potencjalnym nosicielem koronawirusa SARS CoV-2. W związku z powyższym należy zachować wszelkie dostępne środki ostrożności i przestrzegać zasad postępowania w czasie ogłoszonej epidemii i stosować się do procedur wdrożonych w Scandinavian Clinic.
 2. Kwalifikacja Pacjenta i decyzja o zarejestrowaniu odbywa się na podstawie rozmowy telefonicznej wykonywanej przez pracownika rejestracji. O ostatecznym zakresie i charakterze udzielonych świadczeń medycznych decyduje lekarz dentysta po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur, w tym wywiadu medycznego, ogólnego, po szczegółowym zapoznaniu się z wskazaniami medycznymi i indywidualnymi potrzebami terapeutyczno-zdrowotnymi Pacjenta.
 3. Do Scandinavian Clinic będą wpuszczane tylko osoby umówione na wizyty stomatologiczne, zgodnie z harmonogramem, w wyznaczonych godzinach. Prosimy Pacjentów o punktualne przybycie - spóźnienie może spowodować anulowanie wizyty. Informujemy, że z uwagi na podwyższony standard zabezpieczeń i ochrony indywidualnej, w tym konieczność dezynfekcji pomieszczeń po każdym Pacjencie, wydłużony zostaje czas przeznaczony na przygotowanie gabinetu i przyjęcie kolejnego Pacjenta.
 4. Po wejściu do Scandinavian Clinic Pacjent jest zobligowany do dezynfekcji rąk. Następnie – poddawany pomiarowi temperatury bezdotykowym termometrem i proszony o wypełnienie wywiadu epidemiologicznego.
 5. Recepcja Scandinavian Clinic i strefa oczekiwania na wizytę zostały przeorganizowane na czas epidemii - prosimy o przestrzeganie zaznaczonych stref. Podczas rejestracji Pacjent powinien zachować przynajmniej 1,5 m dystansu od osoby obsługującej, a w poczekalni – od innych Pacjentów.
 6. Do gabinetu Pacjent jest prowadzony przez pracownika personelu medycznego lub pomocniczego i wraz z wypełnioną dokumentacją oczekuje na dalsze postępowanie wg wskazań lekarza. Pacjent może zdjąć maseczkę ochronną dopiero na fotelu stomatologicznym - na wyraźne wskazanie lekarza.
 7. Przed każdym zabiegiem Pacjent musi przepłukać jamę ustną roztworem środka antyseptycznego (np. roztwór 1% nadtlenku wodoru, alkoholowy roztwór 0,2% chlorheksydyny).
 8. Podczas udzielania świadczeń stomatologicznych w gabinecie może przebywać wyłącznie personel bezpośrednio zaangażowany w proces leczenia. Prosimy o przybywanie na wizyty bez osób towarzyszących, a w przypadku dzieci lub osób niepełnosprawnych – z jednym opiekunem.
 9. Po zabiegu Pacjent opuszcza gabinet w maseczce. Powrót Pacjenta do rejestracji następuje w obecności pracownika personelu medycznego lub wg ściśle wskazanych wytycznych.

Pozostałe informacje dla Pacjentów:

Informujemy, że regularnie sterylizujemy wszystkie narzędzia używane podczas zabiegów oraz dezynfekujemy wszystkie powierzchnie i pomieszczenia dostępne dla Pacjentów i naszych Pracowników.

Nasi Pracownicy w pełni stosują się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia RP, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Pracownicy są wyposażeni są w następujące środki ochrony osobistej: fartuch jednorazowy, maska ffp2, maseczki jednorazowe, przyłbice, czepki ochronne na włosy, 2 pary rękawiczek, opcjonalnie: ochraniacze na nogi.

Oprócz powyższych zasad stosujemy się do procedur sanitarnych, zasad postępowania z  odpadami medycznymi, sterylizacji, procedur dotyczących zranień i zakażeń, narażeń na działanie czynników biologicznych i procedur wewnętrznych jednostki.

Uwaga! Informujemy, że obecnie nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat za środki ochrony osobistej i wszelkie zabezpieczenia.

Uprzejmie prosimy o współpracę i postępowanie zgodnie z prośbami naszego Personelu w trakcie pobytu w naszym centrum. Dziękujemy za wyrozumiałość w tych nowych dla wszystkich okolicznościach.

W celu umówienia wizyty, zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszą Recepcją: 12 421 89 48.

Polecamy

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

  Zostaw numer
  oddzwonimy!
  Rejestracja
  Skontaktuj się z nami


   Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Scandinavian Clinic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, w celach marketingowych oraz dla prawidłowej realizacji usługi 'umów wizytę'.

   [recaptcha]